Συχνές ερωτήσεις

Δείτε τα βίντεο προϊόντων και οδηγιών μας στο Youtube!

  • YouTube

Ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ecopots, τα προϊόντα μας ή τον τρόπο που κατασκευάζονται; Έχουμε προσπαθήσει να απαντήσουμε στις πιο συχνές ερωτήσεις. Δυστυχώς, είναι μόνο στα αγγλικά. Εάν δεν βρείτε την ερώτησή σας ή την απάντησή σας εδώ, παρακαλούμε να μας τη στείλετε.

Can I remove the plug in the bottom?


Yes you can! Pots from our 2018 or earlier collection can be removed like described below. Pots from our 2019 and up collection have a screw plug which can be removed with a simple twist. You can tell from what collection your pot is by looking at the barcode: the last four digits represent month and year of production (so 0618 is June 2018). We advice to remove the plug for both indoor use (with a saucer) and outdoor use to enable excess water to drain. By outdoor use the rubber plug should always be removed in winter to prevent damage by frost.
How do I remove the plug from the bottom?


Some of our flower pots and planters have a black rubber plug in the bottom of the pot. This plug can be removed for outside use, so excess water can drain away. To remove this plug, take a blunt object (like a flat screwdriver) and a hammer. Place the pot bottom side up on a solid, flat surface, then place the blunt object onto the plug and give it a good whack with the hammer. The plug fits pretty solid, so don’t be shy, and it should come out. Don’t throw away the plug, you may want to use it again in the future! We advice to remove the plug for both indoor use (with a saucer) and outdoor use to enable excess water to drain. By outdoor use the rubber plug should always be removed in winter to prevent damage by frost.
Do I need a saucer with my Ecopots?


When you have an Ecopots with a rubber plug in the bottom and you’re planning on using your flower pot for indoor use, we advise using a saucer with your flower pot. Although our pots are close to 100% leakproof, we can’t guarantee that absolutely no water will sip through and potentially mess up your lovely carpet or authentic wooden floor. So, for indoor use it’s best to use a saucer.
Where can I buy Ecopots?


Ecopots are being sold world-wide in a wide range of countries. Many of the stores where Ecopots are being sold can be found on our store locator, but unfortunately not all. Also, more and more online stores, including our own online store, are selling Ecopots, so this may also be a good option. Can’t find a (online or physical) store near you? Drop us a message and we’ll see if we can help you!
Are Ecopots recyclable?


Of course they are! Did you know Ecopots are actually made from recycled plastics (up to 80%, the highest percentage in market today)? But you don’t have to think at recycling Ecopots just yet, with a lifespan of over 10 years they will last and last. But, rest assure, when they finally reach the end of their life cycle, they can be fully recycled.
How do I best pot a plant?


Potting a plant has never been so easy! No nasty rims to scratch your hands or to make a mess out of this seemingly simple task (you know what we mean, potting soil all over the place…). However, before you start pouring the potting soil in, make sure you add a granulate (this can also be shards of for instance terra cotta pots) or hydro drains in the bottom (say approx. 1/3 of the pot). Oh, and if you’re planning on using the pot outdoors, don’t forget to remove the plug fist! When the granulate is in place pour in some potting soil, then place our plant, top it off with potting soil and firmly press. Add water and some sweet words to the plant and you’re done. Using the flower pot indoors? Don’t forget to use a saucer when your pot has a rubber plug in the bottom.
Are Ecopots 100% waterproof?


Most of them are, but not all. Some flower pots and planters have a rubber plug in the bottom of the pot and, although it has a tight fit, it could leak some water. So we advise to always use a saucer when your flower pot has a rubber plug.
What are Ecopots made from?


Ecopots are made from recycled plastics. Single use plastic is more and more getting a global problem polluting the world’s oceans. One way to deal with this is to find a good way of reusing those plastics, as we do with our pots (we use up to 80% of recycled plastics for our pots). But even more important; we all have the responsibility to prevent plastics turning into waste all together. That’s why Ecopots are timeless in design and colours (you won’t find trendy and funky colours and shapes with us) and have a life span of over 10 years. Because we believe the most durable products are those you don’t want to have to replace every year or so down to breakage or changing trends.
Where are Ecopots produced?


Our flower pots and planters are being made in Asia, where we have our own production facilities. The main reason for this is that all Ecopots feature a distinctive, handmade finish which would be impossible to do cost effective when produced in for instance Europe or the USA. Are you concerened about the impact producing in Asia has on the environment? We too! Ecopots is a certified CO2 neutral company and all our products are certified CO2 neutral. Read more about our certifications, which also included the use of recycled materials and the working conditions in our factory here
Why are Ecopots more expensive than other plastic flower pots?


There are a lot of plastic flower pots and planters available in market today and even some of them are also using recycled plastics. However, no other pots use the same amount and quality of recycled plastics as we do and also all Ecopots feature a distinctive, handmade finish which gives the pots a unique look and feel. Our flower pots and planters are the closest to pots made from concrete or natural stone, but with all the advantages of plastics flower pots like durability, lightness and frost resistance. Ecopots simply put is a quality product with a sustainable edge and in no way it can’t be compared with cheap plastic pots which flood many markets today.
Do all Ecopots have a rubber plug in the bottom?


Yes, all models except the Amsterdam Mini series, the Venice and the Stockholm have a plug in the bottom, so you can use them for both indoors and outdoors. We advice to remove the plug for both indoor use (with a saucer) and outdoor use to enable excess water to drain. By outdoor use the rubber plug should always be removed in winter to prevent damage by frost.
How do I prepare/ use my Ecopots Venice?


Using your Venice is very simple! First you remove the screw so that the pot itself can be removed from the saucer. Then you add your potting soil to the pot, press it very well and water it in the saucer/ bottom part. The plant will suck the water it needs. You can also place the Venice outside, it will work as perfectly, just check every now and then to see if there is still water in the saucer, that's it!
I have trouble paying with my credit card, why?


If you want to pay your purchase with your credit card, please make sure it is activated for online purchases. A lot of (new) credit cards have this feature marked as 'off' as standard. Check your online banking or contact your bank to activate this feature.